IESF Section Danoise

Dansk

Français

Arkiv

Links

Om foreningen

Nyt fra Amicale Française

Flash infos fra moderforeningen

Lidt om historien om IESF og den danske afdeling

IESF

Den franske forening af ingeniører og videnskabsfolk, Conseil National des Ingénieurs et Scientifiques de France (CNISF), der nu om dage kaldes IESF, er uafhængig af politik og religion. Foreningen repræsenterer - i Frankrig og i udlandet - alle ingeniører og videnskabsfolk, inklusive dem, der har opnået tilsvarende realkompetencer gennem deres virke.

Foreningen blev stiftet allerede i 1848 og har over 160.000 direkte og indirekte medlemmer i Frankrig og resten af verden. IESF virker gennem afholdelse af møder, seminarer, foredrag og andre arrangementer af kulturel, økonomisk og videnskabelig karakter.

IESF Section Danoise

Den danske sektion af CNISF blev stiftet den 28. januar 1930, og består af personlige medlemmer, der kvalificerer til optagelse i CNISF, og som i større eller mindre grad betjener sig af det franske sprog.

Man skal altså ikke kunne perfekt fransk for at være medlem, men da mange af arrangementerne foregår på fransk, øger det udbyttet betragteligt at have en vis fortrolighed med sproget. Omvendt kan foreningens arrangementer medvirke til at man får brugt sproget i en faglig sammenhæng.

En del arrangementer er af mere social karakter, og arrangeres ofte i samarbejde med Amicale Française, der er en forening for alle med en eller anden form for tilknytning til Frankrig eller sproget.