IESF Section Danoise

Dansk

Français

Arkiv

Links

Om foreningen

Nyt fra Amicale Française

Flash infos fra moderforeningen

En tidligere aktivitet:

Stormøde som start på DFHU's "Cercle d'Entreprises"

Den danske afdeling af IESF/CNISF deltog i de dette arrangement for at synliggøre foreningens eksistens og aktiviteter.

Man kan se mere om selve dette arrangement her.

Folderen om vores forening, som blev uddelt ved arrangementet.

Præsentationen, der kørte på skærmen om vores forening.