IESF Section Danoise

Dansk

Français

Arkiv

Links

Om foreningen

Nyt fra Amicale Française

Flash infos fra moderforeningen

En tidligere aktivitet:

Foredrag om TGV og dets verdensrekorder

Professor emeritus, Hans True, der er ekspert i dynamisk ustabilitet og bl.a. har været konsulent for SNCF omkring TGV, fortæller om TGV og dets verdensrekorder.

Efter den japanske succes med bygningen af en højhastighedslinie for jernbaner på konventionelt spor i 1964 med en maksimalhastighed på 210 km/h undersøgte den franske regering bygning af højhastighedslinier i Frankrig med anvendelse af ny teknologi. Samtidigt begyndte SNCF at eksperimentere med højere hastigheder på konventionelle spor. Først var det hensigten at anvende gasturbiner i højhastighedstogene, men efter energikrisen i 1973 blev det besluttet at gå over til elektrisk drift. I 1976 vedtog den franske regering at støtte bygningen af den første 'Ligne à grande vitesse' (LGV) mellem Paris og Lyon, som åbnede i 1981. Senere fulgte andre linier, og den samlede længde af højhastighedslinier i Frankrig er nu 2037 km.

I foredraget vil teknikken bag 'les Trains à Grande Vitesse' (TGV) blive gennemgået sammen med sporkonstruktionen og sikkerhedsinstallationerne på LGV. I to films vises uddrag af verdensrekordkørslerne i 1990 og i 2007, hvor et modificeret TGV POS (Paris-Ostfrankreich-Süddeutschland) kørte 574.8 km/h under forsøgsbetingelser på LGV Est mellem Paris og Strasbourg. Videreudviklingen 'Automotrice à grande vitesse' (AGV) vil kort blive nævnt.

Foredrager foregår på dansk. Nærmere beskrivelse følger senere.

Tidspunkt: Onssdag d. 29. januar 2014 kl. 17h00.

Sted: COWI, Parallelvej 2, 2800 Kgs. Lyngby i auditoriet

Tilmelding senest d. 24/1 til tilmelding@cnisf.dk eller til Merete Hovgaard tlf. 2627 3732. Oplys venligst om I også deltager i bespisningen efter foredraget.


Presentation Powerpoint